Coeficient izotonic

Soluțiile izotonice sunt un grup special de soluții care se caracterizează prin presiunea osmotică. Are o astfel de valoare, care caracterizează fluidele din organism, cum ar fi: plasmă de sânge, lacrimi, limf și așa mai departe. Toate aceste lichide au o presiune constantă în regiunea de 7,4 atm. În acest caz, dacă se introduce o injecție în organism, presiunea osmotică a lichidelor va fi perturbată, deoarece un echilibru similar va fi perturbat.

Pentru a pregăti o astfel de soluție, trebuie să facă unele calcule. Cel mai popular mod de transport nu este pur și simplu van`t Hoff factorul izotonică. Cu ajutorul lui este posibil să se calculeze izotonic concentrația soluției diluat, care nu este un electrolit. Presiunea osmotică, cantitatea soluției și temperatura acestuia sunt determinate în funcție de care se exprimă Clapeyron. Este utilizat în ceea ce privește soluțiile diluate, în conformitate cu legea lui van`t Hoff, substanțele dizolvate în lichidul se va comporta în același fel ca și gazele și pentru ca să le aplice toate legile așa-numitele gaze.

Factorul Van`t Hoff - acest lucru nu este nimic, ca parametru, care caracterizează comportamentul materiei în orice soluție. Vorbind despre echivalentul numeric al factorului Van`t Hoff egal cu raportul dintre numerice proprietăți Collegiate valoare deținute de soluția la aceeași nonelectrolyte proprietate și aceeași concentrație, în timp ce toți ceilalți parametri rămân neschimbate.Sensul fizic al coeficientului izotonic devine limpede, pe baza definiției fiecărui parametru col- legativ. Toate acestea depind de concentrația substanței în soluția particulelor. Electroliții nu vor intra în reacții de disociere, astfel încât fiecare moleculă individuală a unei astfel de substanțe va fi o singură particulă. Electroliții în procesul de solvatare se vor descompune complet sau parțial în ioni, formând mai multe particule. Se pare că u proprietățile colligative ale unei soluții va depinde de cantitatea de particule conținute în ea de diferite tipuri, adică ioni. Astfel, coeficientul izotonic va fi un amestec de soluții diferite pentru fiecare tip de particule. Dacă luăm în considerare soluția înălbitor, se poate observa că ea constă din trei tipuri de particule: cationi calciu, hipoclorit, precum și anionii de clor. Coeficientul izotonic va arăta că în soluție electrolitică există mai multe particule decât într-o soluție non-electrolitică. Coeficientul va depinde direct de faptul dacă substanța se poate deforma în ioni - aceasta nu este altceva decât o proprietate a disocierii.

Deoarece electroliții puternici sunt complet supuși proceselor de disociere, este justificat să se aștepte ca coeficientul izotonic în acest caz să fie egal cu numărul de ioni conținute în moleculă. Cu toate acestea, în realitate, valoarea coeficientului va fi întotdeauna mai mică decât valoarea calculată de formula. Această poziție a fost justificată în 1923 de Debye și Hückel. Ei au formulat teoria electroliților puternici: ionii nu vor fi obstrucționați să se miște, deoarece se va forma coajă de solvatare. În plus, ei vor interacționa și cu ceilalți, ceea ce conduce, în final, la formarea unui astfel de grup care se va mișca în aceeași direcție în soluție. Acestea sunt așa-numitele asociații ionice, precum și perechi de ioni. Toate procesele în soluție vor avea loc în acest fel, ca și cum ar conține câteva particule.

Interacțiunea ionilor va începe să slăbească odată cu creșterea temperaturii, iar concentrația lor va scădea și ea. Toate acestea se explică prin faptul că în acest caz probabilitatea de a întâlni diferite particule în soluție scade.

Distribuiți pe rețelele sociale:

înrudit
Compoziția și proprietățile fizico-chimice ale plasmei sanguineCompoziția și proprietățile fizico-chimice ale plasmei sanguine
Proteina este cel mai important element din compoziția plasmei sanguineProteina este cel mai important element din compoziția plasmei sanguine
Vor bea pește sau nu? Ce spune știința?Vor bea pește sau nu? Ce spune știința?
Soluție hipertensivă: proprietăți, aplicare, preparareSoluție hipertensivă: proprietăți, aplicare, preparare
Care este potențialul electrodului?Care este potențialul electrodului?
Presiunea osmoticăPresiunea osmotică
Grad de disociere a electroliților slabi și puterniciGrad de disociere a electroliților slabi și puternici
Preparatul "clorhidrat de sodiu", formulare de aplicare, eliberarePreparatul "clorhidrat de sodiu", formulare de aplicare, eliberare
Concentrația soluțiilorConcentrația soluțiilor
Tensiunea arterialăTensiunea arterială
» » Coeficient izotonic