Chimie: oxizi, clasificarea și proprietățile lor

Oxizii, clasificarea și proprietățile lor stau la baza unei științe atât de importante ca chimia. Ei încep să studieze în primul an de chimie. În științele exacte, cum ar fi matematica, fizica și chimia, tot materialul este interconectat, de aceea lipsa de stăpânire a materialului implică o lipsă de înțelegere a unor subiecte noi. Prin urmare, este foarte important să înțelegem subiectul oxizilor și să ne orientăm complet. Despre asta suntem astăzi cu voi și încercați să vorbiți mai detaliat.

Oxizi, clasificarea și proprietățile acestora

Ce sunt oxizii?

Oxizi, clasificarea și proprietățile lor - este ceva ce trebuie înțeles mai întâi. Deci, ce sunt oxizi? Vă amintiți acest lucru din programul școlar?

Oxizii (sau oxilii) sunt substanțe complexe, compuși binari, care includ atomii din elementul electronegativ (mai puțin electronegativ decât oxigenul) și oxigenul cu un grad de oxidare -2.

Oxizii sunt substanțe incredibil de abundente pe planeta noastră. Exemple de compus oxid sunt apa, rugina, unele coloranți, nisip și chiar dioxid de carbon.

Chimia oxidează clasificarea și proprietățile lor

Formarea de oxizi

Oxizii pot fi obținuți într-o varietate de moduri. Formarea oxizilor este studiată și de o știință precum chimia. Oxizi, clasificarea și proprietățile lor - asta este ceea ce oamenii de știință trebuie să știe pentru a înțelege cum a fost format acest oxid sau acel oxid. De exemplu, ele pot fi obținute prin conectarea directă a unui atom (sau atomi) de oxigen cu un element chimic - aceasta este interacțiunea elementelor chimice. Cu toate acestea, există o formare indirectă a oxizilor, aceasta fiind atunci când oxizii se formează prin descompunerea acizilor, sărurilor sau bazelor.

Oxizi, clasificarea și proprietățile lor chimice

Clasificarea oxizilor

Oxizi și clasificarea lor depind de modul în care s-au format. Prin clasificarea lor, oxizii sunt împărțiți în două grupe, dintre care primul este formarea de sare, iar al doilea este formarea fără sare. Deci, să aruncăm o privire mai atentă la ambele grupuri.

Oxizii de formare a sărurilor sunt un grup destul de mare care este împărțit în oxizi amfoterici, acidiali și bazici. Ca rezultat al oricărei reacții chimice, oxizii formând sare formează săruri. De regulă, elementele de metale și nemetale intră în compoziția oxizilor de oxizi, care, ca urmare a reacției chimice cu apă, formează acizi, dar interacționează cu bazele pentru a forma acizii și sărurile corespunzătoare.

Oxizii care formează oxizi sunt acei oxizi care nu formează o sare ca urmare a unei reacții chimice. Exemple de astfel de oxizi sunt oxizi de azot și carbon.

Oxizi amfoterici

Oxizii, clasificarea și proprietățile lor sunt foarte importante în chimia conceptului. Compoziția de formare a sării include oxizi amfoterici.

Oxizii amfoterici sunt acei oxizi care pot prezenta proprietăți de bază sau acide, în funcție de condițiile de reacție chimică (prezintă amfotericitate). Astfel de oxizi sunt formați din metale de tranziție (cupru, argint, aur, fier, ruteniu, tungsten, rutherfordium, titan, ytriu și multe altele). Oxizii amfoterici reacționează cu acizi tari și, ca urmare a unei reacții chimice, formează săruri ale acestor acizi.

Compuși de oxid

Acid oxizi

Acid oxizi sau anhidridele sunt acei oxizi care arată reacțiile chimice proprietăți acide, și, de asemenea, formează acizi care conțin oxigen. Anhidridele sunt întotdeauna formate din nemetale tipice, precum și din anumite elemente chimice tranzitorii.Oxizii, clasificarea și proprietățile lor chimice sunt concepte importante. De exemplu, în cazul oxizilor acide, proprietățile chimice sunt complet diferite de cele amfoterice. De exemplu, atunci când anhidrida reacționează cu apa, se formează acidul corespunzător (cu excepția Si02 - oxid de siliciu). Anhidridele reacționează cu alcalii, iar ca urmare a unor astfel de reacții, apă și sodă sunt eliberate. Când interacționează cu oxizi de bază se formează sarea.

Oxizi și clasificarea acestora

Oxizi de bază

Oxizii de bază (din cuvântul "bază") sunt oxizi ai elementelor chimice ale metalelor cu grade de oxidare +1 sau +2. Acestea includ alcaline, metale alcalino-pământoase, precum și elementul chimic al magneziului. Oxizii de bază diferă de ceilalți prin faptul că aceștia sunt cei care sunt capabili să reacționeze cu acizi.

Oxizii de bază interacționează cu acizii, spre deosebire de oxizii acide, precum și cu alcalii, apă, alți oxizi. Ca rezultat al acestor reacții, de regulă se formează săruri.

compoziția oxizilor

Proprietăți ale oxizilor

Dacă studiați cu atenție reacțiile diferitelor oxizi, puteți să trageți în mod independent concluzii cu privire la proprietățile chimice ale oxizilor. Proprietatea chimică generală a absolut tuturor oxizilor este procesul de oxidare-reducere.

Dar totuși, toate oxizii diferă unul de celălalt. Clasificarea și proprietățile oxizilor sunt două teme interdependente.

Oxizi neformați și proprietățile lor chimice

Oxizii care nu formează oxizi reprezintă o grupă de oxizi care nu prezintă proprietăți acide, bazice sau amfoterice. Ca rezultat al reacțiilor chimice cu oxizi care nu formează sare, nu se formează săruri. Anterior, astfel de oxizi au fost numiți nu formând sare, dar indiferenți și indiferenți, dar astfel de denumiri nu corespund proprietăților oxizilor care nu formează sare. Prin proprietățile lor, aceste oxiluri sunt destul de capabile de reacții chimice. Dar există foarte puțini oxizi care nu formează, sunt formați din nemetale monovalente și divalente.

Din oxizii care nu formează sare, ca urmare a reacției chimice, se pot obține oxizi care formează sare.

Oxizi, clasificarea și proprietățile lor chimice

nomenclatură

Aproape toți oxizii sunt numiți de obicei: cuvântul "oxid", urmat de numele elementului chimic în cazul genitiv. De exemplu, Al2O3 este oxid de aluminiu. Din punct de vedere chimic, acest oxid se citește după cum urmează: aluminiul 2 până la 3. Unele elemente chimice, cum ar fi cuprul, pot avea mai multe grade de oxidare, respectiv, oxizii vor fi, de asemenea, diferiți. Apoi, oxidul de CuO este oxidul de cupru (doi), adică cu un grad de oxidare de 2 și oxidul de Cu2O este oxidul de cupru (trei), care are un grad de oxidare de 3.

Dar există și alte denumiri de oxizi, care sunt izolate în funcție de numărul de atomi de oxigen din compus. Monoxidul sau monoxidul se referă la astfel de oxizi, care conțin doar un atom de oxigen. Dioxidele se numesc oxiluri, care conțin doi atomi de oxigen, după cum se precizează prin prefixul "di". Trioxidurile sunt acei oxizi în care există deja trei atomi de oxigen. Astfel de denumiri precum monoxidul, dioxidul și trioxidul sunt deja depășite, dar se găsesc adesea în manuale, cărți și alte manuale.

Există și așa-numitele denumiri triviale de oxizi, adică cele care s-au dezvoltat istoric. De exemplu, CO este un oxid sau monoxid de carbon, dar chiar și chimiștii îl numesc cel mai adesea monoxid de carbon.

Oxizi, clasificarea și proprietățile lor chimice

Deci, oxidul este combinația de oxigen cu un element chimic. Principala știință care studiază formarea și interacțiunile lor este chimia. Oxizi, clasificarea și proprietățile lor sunt câteva subiecte importante în știința chimiei, neînțelegând că nu înțelegeți nimic altceva. Oxizii sunt atât gaze, minerale, cât și pulberi. Unele oxizi merită să cunoască în detaliu nu numai oamenii de știință, ci și oamenii obișnuiți, pentru că pot chiar să fie periculoși pentru viața de pe acest pământ. Oxizii sunt un subiect foarte interesant și destul de ușor. Compușii de oxizi sunt foarte obișnuiți în viața de zi cu zi.

Distribuiți pe rețelele sociale:

înrudit
Oxidul de azot (I, II, III, IV, V): proprietăți, producție, aplicareOxidul de azot (I, II, III, IV, V): proprietăți, producție, aplicare
Oxizi, săruri, baze, acizi. Proprietăți ale oxizilor, bazelor, acizilor, sărurilorOxizi, săruri, baze, acizi. Proprietăți ale oxizilor, bazelor, acizilor, sărurilor
Care este gradul de oxidare a oxigenului? Valence și gradul de oxidare a oxigenuluiCare este gradul de oxidare a oxigenului? Valence și gradul de oxidare a oxigenului
Gradul de oxidare este ce valoare? Cum de a determina gradul de oxidare a elementelor?Gradul de oxidare este ce valoare? Cum de a determina gradul de oxidare a elementelor?
Substanțe anorganiceSubstanțe anorganice
Care este natura oxizilorCare este natura oxizilor
Ceea ce contează: clase, caracteristici, proprietăți. Proprietățile fizice ale substanțeiCeea ce contează: clase, caracteristici, proprietăți. Proprietățile fizice ale substanței
Oxid de tungsten mai mareOxid de tungsten mai mare
Oxid de clorOxid de clor
Oxid de sulfOxid de sulf
» » Chimie: oxizi, clasificarea și proprietățile lor