Politica de investiții a statului

Politica de investiții starea directă depinde de cursul procesului relevant, adică aceasta este participarea entităților comerciale în sfera economică a activității în creșterea produsului intern brut în țară. Rezultatul activității de investiții a entităților comerciale este implementarea unui număr de activități privind utilizarea diferitelor tipuri de fonduri de investiții: financiare și reale, pe termen scurt și lung, private, străine și publice.

Investițiile de stat se realizează "sub îndrumarea" principalului element al acestui proces - statul, care poate acționa în astfel de imagini ca organizatorul sau participantul pe piețele financiare și de investiții și, de asemenea, ca administrator al procesului de investiții.

În economia rusă modernă, politica regională de investiții dobândește o importanță considerabilă. Obiectivele, metodele, formele și sarcinile implementării sale nu coincid în regiuni. Cu toate acestea, există obiective și obiective comune ale acestei politici, care constau în următoarele prevederi:

- datorită îmbunătățirii structurii investițiilor, eficacitatea acestora este sporită, iar volumul acestui tip de investiții este în mod semnificativ extins;

- pentru a crea condiția prealabilă pentru creșterea economică, este necesar să se asigure o favorizare climatul investițional;

- aranjarea corectă a priorităților în selectarea întreprinderilor care au o importanță strategică pentru economia regională și care necesită sporirea capitalului suplimentar.

Politica de investiții a statului are un număr suficient de participanți, desfășurând, printre altele, activități multilaterale, pe lângă capitalul lor și național. Acest fenomen este destul de divers și complex, prin urmare este necesar să se ia în considerare în detaliu conceptul de "investiție" cu clasificarea acestora.

Astăzi, nu există opinii comune în rândul specialiștilor cu privire la formularea acestui concept. Cu toate acestea, atunci când rezumăm materialul teoretic disponibil, se poate afirma că investițiile înseamnă fondurile eliberate de entitățile sau persoanele fizice care sunt retrase din utilizarea curentă pentru a investi într-o anumită direcție și a aduce beneficii în viitor.

Ca atare, pot fi utilizate valori intelectuale, de proprietate, financiare, care sunt investite în orice tip de activitate pentru a obține efect social sau profit.Politica de investiții a statului vizează investiții pe termen lung ale resurselor în întreprinderi din sectoare importante din economie.

Investițiile pot fi reprezentate prin numerar, diverse depozite bancare, acțiuni, acțiuni și alte valori mobiliare, proprietate (mobilă și imobile), drepturile de proprietate, drepturile de utilizare a resurselor naturale etc.

Politica de investiții a statului se realizează prin activitatea corespunzătoare a cetățenilor și a cetățenilor subiectele antreprenoriale sector. Obiectele acestor activități includ fondurile de bază create și modernizate, capitalul de lucru, terenurile și valorile mobiliare. Subiecții activității de investiții sunt considerați deponenți, contractori și utilizatori ai facilităților, furnizorilor bunuri de bunuri materiale, compatrioții și cetățenii țărilor străine și alte companii de investiții. Continuând de la subiectele enumerate, următoarele tipuri de investiții:

- cetățeni obișnuiți;

- stat sau străin;

- întreprinderi non-statale;

- investiții comune.

Dar, în funcție de valorile investite, se disting investiții reale, intelectuale și financiare.

Distribuiți pe rețelele sociale:

înrudit
Esența și tipurile de investițiiEsența și tipurile de investiții
Investițiile brute și importanța acesteia în implementarea activității economice externeInvestițiile brute și importanța acesteia în implementarea activității economice externe
Investiții în active fixeInvestiții în active fixe
Politica de investiții a întreprinderii și a statuluiPolitica de investiții a întreprinderii și a statului
Investiții financiare pe termen scurtInvestiții financiare pe termen scurt
Activitatea de investiții competentă a întreprinderii ca garanție de prosperitate financiarăActivitatea de investiții competentă a întreprinderii ca garanție de prosperitate financiară
Strategia de investiții a întreprinderii ca instrument de gestionare a investițiilorStrategia de investiții a întreprinderii ca instrument de gestionare a investițiilor
Analiza activității investiționale a întreprinderii ca angajament al procesului de investițiiAnaliza activității investiționale a întreprinderii ca angajament al procesului de investiții
Investițiile străine în economia rusă, ca indicator al redresării și stabilizării acesteiaInvestițiile străine în economia rusă, ca indicator al redresării și stabilizării acesteia
Investiții. Conceptul de investiții și rolul acestora în dezvoltarea economiei țăriiInvestiții. Conceptul de investiții și rolul acestora în dezvoltarea economiei țării
» » Politica de investiții a statului