Costuri variabile: un exemplu. Tipuri de costuri de producție

Costurile întreprinderii pot fi luate în considerare în analiză din diferite puncte de vedere. Clasificarea lor se bazează pe diferite caracteristici. Din poziția efectului cifrei de afaceri a producției asupra costurilor, acestea pot fi dependente sau independente de creșterea vânzărilor. Costuri variabile, de exemplu

a căror definiție necesită o analiză atentă, permite șefului societății să le gestioneze prin creșterea sau scăderea vânzărilor de produse finite. Prin urmare, ele sunt atât de importante pentru înțelegerea organizării corecte a activităților oricărei întreprinderi.

Caracteristici generale

variabile costurile firmei (Cost variabil, VC) sunt acele costuri ale organizației care se modifică odată cu creșterea sau scăderea creșterii vânzărilor de produse fabricate. Costul variabil ExempluDe exemplu, dacă o companie nu mai funcționează, costurile variabile trebuie să fie zero. Întreprinderea, pentru a-și desfășura activitățile în mod eficient, va trebui să evalueze în mod regulat indicatorul costurilor sale. La urma urmei, acestea afectează mărimea costului produselor finite și a cifrei de afaceri.

Astfel de elemente variabile includ astfel de elemente.

 • Valoarea contabilă a materiilor prime, a resurselor energetice, a materialelor care au o contribuție directă la producerea produselor finite.
 • Costul produselor fabricate.
 • Salariul angajaților, în funcție de îndeplinirea planului.
 • Interesul din activitățile managerilor de vânzări.
 • Taxe: TVA, colectare pe USN, UST.

Înțelegerea costurilor variabile

Pentru a înțelege corect un astfel de concept ca costuri variabile, un exemplu de definiție a acestora ar trebui să fie luat în considerare în detaliu. Astfel, producția în procesul de realizare a programelor sale de producție cheltuiește o anumită cantitate de materiale din care vor fi fabricate produsele finale. Eficiența întreprinderiiAceste costuri pot fi atribuite costurilor directe variabile. Dar unele dintre ele ar trebui împărțite. Un astfel de factor precum electricitatea poate fi atribuit costurilor constante. Dacă costul de iluminare a teritoriului este luat în considerare, atunci ar trebui să fie atribuite acestei categorii. Energia electrică, implicată direct în procesul de fabricare a produselor, este pe termen scurt la costuri variabile.

Există, de asemenea, costuri care depind de cifra de afaceri, dar nu sunt direct proporționale cu procesul de producție. Această tendință poate fi cauzată de un volum de muncă insuficient (sau de exces) de producție, o nepotrivire a capacității sale de proiectare.

Prin urmare, pentru a măsura eficiența activității întreprinderii în domeniul gestionării costurilor sale, costurile variabile ar trebui considerate ca fiind supuse unui program liniar la un segment de capacitate normală de producție.

clasificare

Costuri variabile ale firmei

Există mai multe tipuri de clasificare a costurilor variabile. Odată cu modificarea costurilor din vânzări, se disting următoarele:

 • costuri proporționale, care cresc exact în același mod ca și producția;
 • Costuri progresive, crescând cu un ritm mai mare decât implementarea;
 • Costurile degenerative, care cresc odată cu creșterea ratelor de producție la o rată mai mică.

Potrivit statisticilor, costurile variabile ale firmei pot fi:

 • Costul total variabil (TVC), care se calculează pentru întreaga gamă de produse;
 • AVC, Cost variabil mediu, calculat pe unitate de mărfuri.

Prin metoda de contabilitate în costul produselor finite, variabilele costurile directe (acestea sunt pur și simplu atribuite prețului de cost) și indirect (este dificil să se măsoare contribuția lor la prețul de cost).

În ceea ce privește producția tehnologică a produselor, acestea pot fi productive (combustibil, materii prime, energie etc.) și neproductive (transport, interes pentru intermediar etc.).

Costuri variabile generale

Funcția volumului de producție este similară cu costurile variabile. Este continuă. Când toate costurile sunt reunite pentru a analiza toate, se obțin costurile totale variabile pentru toate produsele unei întreprinderi.Pentru costuri variabile

Atunci când variabilele comune sunt combinate și costurile fixe, ei primesc suma lor totală în întreprindere. Acest calcul este efectuat pentru a releva dependența costurilor variabile de volumul producției. În plus, conform formulei, se constată costuri marginale variabile:

MS = Delta-VC / Delta-Q, unde:

 • MC - costuri variabile marginale;
 • Delta-VC - creșterea costurilor variabile;
 • Delta-Q - creșterea producției.

Această dependență permite calcularea influenței costurilor variabile asupra rezultatului general al realizării producției.

Calcularea costurilor medii

Costurile variabile medii (AVC) sunt resursele companiei cheltuite pe unitate de producție. Într-un anumit interval, creșterea producției nu are nicio influență asupra acestora. Dar când se atinge capacitatea estimată, ele încep să crească. Acest comportament al factorului este explicat prin eterogenitatea costurilor și creșterea lor la scară mare de producție.

Indicatorul prezentat se calculează după cum urmează:

AVC = VC / Q, unde:

 • VC - numărul de costuri variabile;
 • Q este cantitatea de producție.

Conform parametrilor de măsurare, costurile medii variabile pe termen scurt sunt similare cu modificarea costurilor totale medii. Cu cât producția de produse finite este mai mare, cu atât costurile totale încep să corespundă creșterii costurilor variabile.

Calcularea costurilor variabile

Pe baza celor de mai sus, puteți defini formula variabilă a costului (VC):

 • VC = Costul materialelor + Materii prime + Combustibil + Electricitate + Salariu Premium + Dobânzi de la vânzări către agenți.
 • VC = profit brut - costuri fixe.

Suma variabilelor și a costurilor fixe este egală cu indicatorul costurilor totale ale organizației.

Costurile variabile, exemplul de calcul al căruia a fost prezentat mai sus, participă la formarea indicatorului total:

Costuri totale = Costuri variabile + Costuri permanente.

Exemplu de definiție

Costuri variabile marginale

Pentru a înțelege mai bine principiul calculului costurilor variabile, ia în considerare un exemplu din calcule. De exemplu, compania își caracterizează producția prin astfel de elemente:

 • Cheltuieli pentru materiale și materii prime.
 • Costurile energiei pentru producție.
 • Salariul lucrătorilor care produc produse.

Se susține că costurile variabile sunt direct proporționale cu creșterea vânzărilor de produse finite. Acest fapt este luat în considerare pentru a determina punctul de echilibru.

De exemplu, sa calculat că punct de recuperare a fost de 30 mii de unități de producție. Dacă compilați graficul, atunci nivelul de producție de rentabilitate va fi zero. Dacă volumul este redus, activitățile companiei vor trece la nivelul neprofitabil. Și în mod similar, cu creșterea volumelor de producție, organizația va putea să obțină un profit pozitiv net.

Cum de a reduce costurile variabile

Creșterea eficienței întreprinderii poate duce la strategia de utilizare a "economiilor de scară", care se manifestă printr-o creștere a producției.

Motivele pentru apariția sa sunt următoarele.

 1. Folosind realizările științei și tehnologiei, efectuând cercetări, care măresc productivitatea producției.
 2. Reducerea costului salariilor pentru manageri.
 3. Specializare îngustă a producției, care vă permite să efectuați mai mult calitativ fiecare etapă a sarcinilor de producție. În același timp, procentul de respingeri este redus.
 4. Introducerea liniilor de producție similare din punct de vedere tehnologic, care vor asigura o utilizare suplimentară a capacității.

Costuri variabile pe termen scurt

În acest caz, rata de creștere costurile variabile se înregistrează sub creșterea vânzărilor. Acest lucru va crește eficiența companiei.

Familiarizându-se cu un astfel de concept ca costurile variabile, exemplul de calcul al căruia a fost prezentat în acest articol, analiștii și managerii financiari pot dezvolta o serie de modalități de reducere a costurilor totale de producție și de reducere a costurilor de producție. Aceasta va oferi posibilitatea de a gestiona în mod eficient ritmul cifrei de afaceri a produselor întreprinderii.

Distribuiți pe rețelele sociale:

înrudit
Costuri: specii, componente, diferențeCosturi: specii, componente, diferențe
Clasificarea costurilor de producțieClasificarea costurilor de producție
Să vorbim despre costuri, formule de cost și de ce sunt folositeSă vorbim despre costuri, formule de cost și de ce sunt folosite
Costurile constante și variabile includ ... Ce variabile includ costurile în bilanțCosturile constante și variabile includ ... Ce variabile includ costurile în bilanț
Tipuri de cheltuieli ale întreprinderii. Variabile, costuri fixe și bruteTipuri de cheltuieli ale întreprinderii. Variabile, costuri fixe și brute
Limitați costurile și costurile medii: natura și diferențeleLimitați costurile și costurile medii: natura și diferențele
Marjă brută: definiție și calculMarjă brută: definiție și calcul
Costuri fixeCosturi fixe
Costurile de producție și tipurile acestoraCosturile de producție și tipurile acestora
Tipuri de costuri de producțieTipuri de costuri de producție
» » Costuri variabile: un exemplu. Tipuri de costuri de producție